บริษัท สยามพลาส อุตสาหกรรม จำกัดSiam Plaste Industry Co., Ltd.

ภาษาไทย

English

 
Home Plastic Coating PVC Plastisol PVC Strip Curtain Contact Us
 

 

Contact Us:

          Siam Plaste Industry Co., Ltd.

address   3 Soi 27 (Boonsiri 4), Sukhumvit Rd., Paknam, Samut Prakarn 10270
tel   0-2384-5565, 0-2384-5651
fax   0-2384-0470
e-mail   info@siamplaste.co.th

        บริษัท สยามพลาส อุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่   3 ซอย 27 (บุญศิริ 4) ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2384-5565, 0-2384-5651
โทรสาร   0-2384-0470
e-mail   info@siamplaste.co.th
 
 

 

Home     Plastic Coating     PVC Plastisol     PVC Strip Curtain     Contact Us

© 2005 All rights reserved.

Last update 03 October 2005

Siam Plaste Industry Company Limited

3 Soi 27 (Boonsiri 4), Sukhumvit Road, Paknum, Samut Prakarn 10270 Thailand  Tel: +66 (0) 2384 5565  Fax: +66 (0) 384 0470